2016003 Pils

Målet er en tysk pils.
Etter noen batcher så har de fleste rutiner og målinger kommet på plass. Da er det neste steg å få kontroll på pH og vann (mineraler)

Oppskrift:
Recipe: Andrimne Pilsner
Brewer: Frank Dåstøl
Batch: 2016003
Style: German Pilsner (Pils)
TYPE: All Grain

Recipe Specifications
————————–
Boil Size: 31,31 l
Post Boil Volume: 30,40 l
Batch Size (fermenter): 25,00 l
Bottling Volume: 23,00 l
Estimated OG: 1,049 SG
Estimated Color: 7,5 EBC
Estimated IBU: 36,4 IBUs
Brewhouse Efficiency: 79,00 %
Est Mash Efficiency: 85,3 %
Boil Time: 90 Minutes
(Effektivitet havnet på 95%. så jeg måtte spe ut med vann under koking)

Ingredients:
————
Amt                   Name                                     Type          #        %/IBU
23,00 l               Kristiansand 2016                        Water         1        –
5,00 ml               Lactic Acid (Mash 0,0 mins)              Water Agent   2        –
3,00 g                Epsom Salt (MgSO4) (Mash 60,0 mins)      Water Agent   3        –
2,00 g                Calcium Chloride (Mash 60,0 mins)        Water Agent   4        –
4,63 kg               Pilsner (2 Row) Ger (3,9 EBC)            Grain         5        93,0 %
0,35 kg               Munich Malt – 10L (19,7 EBC)             Grain         6        7,0 %
63,05 g               Saaz [2,88 %] – First Wort 60,0 min      Hop           7        20,1 IBUs
50,44 g               Saaz [2,60 %] – Boil 30,0 min            Hop           8        10,1 IBUs
0,57 Items            Whirlfloc Tablet (Boil 15,0 mins)        Fining        9        –
50,44 g               Saaz [2,69 %] – Boil 10,0 min            Hop           10       4,9 IBUs
26,00 g               Hallertauer Mittelfrueh [4,60 %] – Boil  Hop           11       1,0 IBUs
10,00 g               Saaz [2,60 %] – Boil 2,0 min             Hop           12       0,2 IBUs
1,0 pkg               German Bock Lager (White Labs #WLP833) [ Yeast         13       –
Mash Schedule: Temperature Mash, 2 Step, Light Body
Total Grain Weight: 4,98 kg
—————————-
Name              Description                             Step Temperat Step Time
Protein Rest      Add 12,99 l of water at 59,8 C          55,0 C        15 min
Saccharification  Heat to 66,0 C over 15 min              66,0 C        45 min
Mash Out          Heat to 77,0 C over 15 min              77,0 C        5 min

2016003mesk

Sparge: Fly sparge with 20,8 l water at 77,0 C
Notes:
——
pH
0 min/skyllevan 6,10
15 min 5,5
20 min 5,14
30 min 5,13
50 min 5,1
pH runoff 5,9 Brix 1. Oechle 1,0039

White Labs WLP833, 1,5 mill. celler/ml/°P. Starter satt og celler er telt. Har tilstrekkelig med gjær.

Hemocytometer
Gjærceller i tellekammer

Mesking i 15 min. på 55 °C, 45 min. på 66 °C, 5 min. på 77 °C. Koking i 90 min. Gjæring på 8-10 °C i 21 dager. Lagring på 2 °C i 4 uker.

Bryggekalkulatorer tar utgangspunkt i «standard norsk vann», men det kan variere fra kilde til kilde. Så jeg gjorde noe forarbeide på dette. Utfordringen er å finne hva slags vann man faktisk har. Vannet kommer fra kommunalt vannverk hos meg. Link til analyser i referanselista nederst.
Etter å ha lagt inn type og data i regnearket fikk jeg ut dette:
Pilsmineralertilsetninger

 

Pilsmineraler

Gjæring.
Jeg bruker en STC1000 pluss der man legger inn profiler for hele gjæringsforløpet. Starter på 8 grader i 24 timer. Øker til 10 og holder dette i 3 uker. Øker til 13 i noen dager og så coldcrash på 4 grader.

2016003ferment

 

Referanser:

Ph i mesk/skylling: http://braukaiser.com/wiki/index.php?title=Mash_pH_control
Vann til forskjellige øltyper: http://braukaiser.com/
Ph mesk/skylling: https://byo.com/hops/item/1493-the-power-of-ph
 Vannanalyser 2016 Kristiansand: Rapport
Vannkvalitet Kristiansand Oversikt her.
 Bryggekalkulatorer  Bryggekalkulatorer.net
 Litteratur om vann  Litteraturliste
 Litt om pils:    https://byo.com/bock/item/247-bohemian-pilsner-style-profile
 Norbrygg  Kurs i vannjustering
 Hvordan lese vannrapport  how to brew
 Rest alkalinitet   How to brew.
 Balanser malt/mineraler  How to brew igjen.