201807 Ringnes Julebokk og 201808 Spissøl

Ølsett fra Bryggselv med 7,7 kg korn.
28 gram Magnum som bitterhumle i 60 minutter.

7,7Kg er for mye for det korte maltrøret i en Speidel 50L. Og 32L vann er for lite for det lange maltrøret. Jeg har derfor borret hull i maltrøret og plugger disse når jeg skal ha mer korn og større batcher.

 

Mesket 50 gr i 10 min, 64 gr i 60 min. Utmesk på 78 grader i 2 minutter.

32L meskevann justert med:

  • CaSO4 3,2 gram.
  • CaCl2 4,8 gram
  • CaCO3 3,2 gram
  • NaHCO3 6,4 gram

Ølet brygges uten skylling og det havnet 24L i kokekjelen. Dette ble kokt til OG var 1,084 og ca 19L

WLP830 Tysk lagergjær. 3dl slurry fra en pils som nesten var ferdig.
Gjæret på 12 grader.

Julebokken til koking i høyre kjelen.

 

201808 Spissøl

Spissøl betyr «Mat øl».
Etter avrenning ble mesken tilsatt 24L vann og OG målt til 1,013. PH ble ikke målt, men erfaringen viser at pH holder seg stabilt til OG nærmer seg 1,008. Da øker pH og farene for uttrekk av tanniner/polyfenoler øker.

Dette ble kokt ned til OG var 1,045 og det havnet 8-9L i gærdunken. Tilsatte WLP830 i denne også.
50 gram Spalter Select 3,6%

Spissøl i 11L PET kar til høyre