Lambic

På den enkle måte.
3,2 kg pale ale
1,65 kg hvete malt.
1,15 umaltet hvete
Wyeast 3278 Belgian lambic blend. Gått ut på dato, så jeg satte en starter. Noe som ikke er anbefalt fordi det forskyver blandigsforholdet til mikrobene.
Jeg regnet med at gjæra var den delen som slet mest. Tilsatte 1 pose Safale us05
6 uker på dunken på 17 grader og FG landet på 1,006

Eikefatet fylt 10/7-2019. Noen få flasker ble karbonert for å sammenligne hva fatet tilfører av smaker.