Oksygen på dykkerflasker

Oksygen til vørteren ved oppstart av gjæring er nødvendig.
Her står flere teknikker beskrevet.

Det aller enkleste hvis du skal bruke 100% oksygen: Kjøp et komplett sett på en bryggebutikk.
Så er det oss andre da, som MÅ lage alt selv…

Luft inneholder 20,9% oksygen, 78% nitrogen og resten er edelgasser som argon osv.
Ren oksygen brukes innen teknisk sportsdykking som «Deco gass» fra 6 meter og grunnere. Deltrykket til O2 er da 1,6 bar. Ved normal teknisk dykking bruker man maks deltrykk til O2 på 1,4 bar. Oksygeninnholdet i pustlufta økes for å redusere nitrogenmengden. Eller man kan erstatte nitrogen med helium. Og da begynner dykking å bli virkelig dyrt. Og så har man «rebreather» som er et apparat som blander inn ny O2 og renser ut CO2 mens man dykker. Her er det også normalt 100% oksygen i ei lita flaske. Helium eller luft i en annen. Man kan svi av noen kroner på dette også.
O2 til sveising vil jeg ikke bruke. Jeg vet ikke hvor ren denne er.

Dykkeflasker og ventiler med 100% oksygen.

Oksygen er en svært reaktiv gass og utstyret må være renset for bruk med oksygen. Ventiler må være sertifisert for bruk med mer enn 40% oksygen. Normalt består dette i en rens, bytte o-ringer osv med oksygenkompatible komponenter. Viton o-ringer er mye brukt til dette. Flasker renses for å fjerne alle hydrokarboner (fett). Maskinoppvaskmiddel, rensesyrer osv kan brukes. Se linker for info.

Kran demontert og klar til rens.
Kran demontert og klar til rens.
Vasket og renset. Inspisert med UV lys. Klar for montering med oksygenkompatibelt fett
Vasket og renset. Inspisert med UV lys. Klar for montering med oksygenkompatibelt fett

Og det må trykkprøves. Hvis flaskene er stemplet med Å for åndedrett, og ikke D for dykking gjelder 5 år. Med D er det bare 2 år.
Tips. Røykdykkere brukte tidligere 6 liters stålflasker. Disse er nå stort sett byttet ut med komposittflasker. Jeg kjøpte noen for 150, pr stk.

Hvem kan gjøre dette?
Dykkerbutikker og dykkerklubber kan ofte hjelpe til. Det kreves sertifikater for trykkprøve, overhale utstyr og fylle oksygen.
20160401_142504529_iOS

Deltrykksblanding/dekantering. En kaskade med 3 flasker der man begynner med den med minst trykk.
Deltrykksblanding/dekantering. En kaskade med 3 flasker der man begynner med den med minst trykk.

Hvem kan få fylt dykkerflasker?
Ingen norske forskrifter eller lover forhindrer noen i å få fylt en godkjent flaske. Så min mor kan få fylt min flaske.
Fyllestasjoner kan ha policy på dette. Slik som at man må ha nitrox sertifikat for O2 fylling. Dykkersertifikat for å fylle luft osv. Se linker nederst til lover.

Ventiler/regulatorer

Det er for så vidt ikke noe problem i å bruke en oksygenkompatibel dykkerventil (1.trinn) til reduksjonsventil. Disse er konstruert for å gi 9-11bar ut. Ikke alle er lett å justere ned til 0,1-2 bar som vi ønsker til brygging.

Kilde:http://www.alertdiver.com/Breathe_In_Breathe_Out
Kilde:http://www.alertdiver.com/Breathe_In_Breathe_Out

Alternativet er å bruke en «oksygen sveisegass regulator» der man bytter ut koblingen til noe som passer på dykkerflasker. Dette er 5/8″ rørgjenger. 5 gjenger på 200 bar, 7 gjenger på 300 bar. Nå skal det komme en ny standard for flasker med høyere O2 innhold. EN144-3:2003 . Dette har jeg ikke sett noe til i Norge enda.
oksygenregulator

FORSIKTIG
Dessverre skjer det ulykker med, og forårsaket av, oksygen hvert år.
Vit hva du gjør før du begynner på slike ting.
Oksygen brukes på sykehus, sykehjem, hos eldre, kolspasienter, verksteder osv. Når man ser på «empirisk forskning rundt brannfare» spesielt på verksteder så mister man kanskje respekten for dette. Hvor mye O2 må det inn i fettpressa før den tar fyr? Acetylen og Oksygen i søppelsekk osv.

20160401_204329000_iOS

Oppbevaring av oksygen.
DSB har en veileder. Oksygen til hjemmebehandling er kapitlet.

Transport er beskrevet her

Hva koster dette?
Dykker du? Da kjøper du endelig stageflaske du må har for å gjøre dykkingen sikker. (Om den aldri kommer i sjøen er vel helt underordnet). Kjøper du nytt blir det vanvittig mye dyrere enn å kjøpe et sett på bryggebutikken.  Så er det noen som kjenner noen som har osv. Og som drikker øl 🙂
Oksygenet er ikke så veldig dyrt. Dykkerklubber gjennom NDF har gode avtaler.

Linker:

https://www.scubadoctor.com.au/oxygen-cleaning.htm

Koblinger på gassflasker.

Dykkerflasker

Lufting av vørter.

LHL

DSB

Forskrifter Trykkprøving

Forskrifter fylling.