Star-San og gjær

Star-San er et desinfeksjonsmiddel.

Den består av 50% fosforsyre og 15% Dodecyl benzen sulfonsyre. (Samme som brukes i urinal tabletter).
Gjærceller dør ved oppbevaring i Star-San. Det tar mer enn det ene minuttet som er den anbefalt virketiden. Hvilke skader cellene har hvis man skyller bort/fortynner Star-San vet jeg ikke.
Blandeforhold i testen. 1 målebeger til 10L vann. (1 målebeger til 19 er oppskriften)
 Blanding 1 har stått ferdigblandet i 4 uker.
Blanding 2 er nyblandet.
Celstron Pentaview mikroskop er brukt. Metylenblått fra ebay. Døde celler opptar blåfarge. Hvordan metylenblått skader levende celler vet jeg ikke.
Det er tatt prøve av en 3 uker gammel gjærkake som er fortynnet 1:30 i vann eller star-san

Jeg merker ikke forskjell på nyblandet og 4 uker gammel Star-San.

Nyblandet Star-San 4 uker gammel Star-San Kontroll fortynnet i vann

PICT0003
12 min virketid

PICT0004
16 min virketid

Fortynnet i vann
Fortynnet i vann

PICT0012
55 min virketid

PICT0014
50 min virketid

PICT0015
Fortynnet i vann

Jeg har ikke telt hvor mange prosent som er levende. Når man teller gjør man dette på 16 x 5 områder for å få et representastivt utvalg

 

Deler av tellekammer
Deler av tellekammer
Knappenål
Knappenål
Samme nåla. Hvert telleområde er omringet av dobbeltlinjer og består av 16 stk 4 nanoliter firkanter. Så er det 25 av disse telleområdene.
Samme nåla. Hvert telleområde er omringet av dobbeltlinjer og består av 16 stk 4 nanoliter firkanter. Så er det 25 av disse telleområdene.

Døde celler synker

Det ligger i væske, og er væskefylte. Så utvikler de CO2 og alkohol når det har næring.
I en konisk tank vil det selvfølgelig være mest døde celler nederst. De som dør først ligger nederst. Og det er enkelt å tappe ut som man ser på videoen.
I en flat beholder må man helle over i glass og la det synke.
Vil døde celler legge seg på bunnen?

4 uker gammel slurry ristes og blandes.
4 uker gammel slurry ristes og blandes.
15ml tas ut og står i 2 timer.
15ml helles ut og står i 2 timer.

PICT0002 PICT0003

Flokkulert gjær er ikke greit å telle. Jeg mener at forholdet er 55% levende i toppen, 44% i bunnen. Men så er tettheten større i bunnen. Så totalt antall levende celler kan godt være større i dette laget. Jeg får ikke noe klart skille mellom døde og levende celler.

Jeg renser gjærkaka i vann for å få ut trub og få lavere alkoholmengde. Og så dekanterer jeg. Øverste vørter/vannlaget går i vasken. Midterste tar jeg vare på og nederste i dass.