Surøl

En betegnelse på øl som har lav pH og syrlig smak.

Mange måter å lage dette på.
Tilsette melkesyre, eller Lactol som kan være handelsnavnet på syra. Gir syrlig smak. Litt «endimensjonalt» preg. Mangler kompleksiteten som bakterier gir.

Syrnet malt. Her har Lactobacillus gjort en jobb.

Kjelesyrning. Vørteren syrnes før koking.

Syrning etter gjæring. Bakterier og mikroorganismer syrnet ølet etter koking. Noen gjærer med vanlig ølgjær og syrnet etterpå.

Ved andre metoder enn kjelesyrning må man ha beholdere som er luft tette og minst mulig dødrom. Oksygen gjør at mange mikrober produserer eddik og biofilm, (Pellicle).  Siste er ikke farlig, men jeg synes det er tungvint når denne torva flyter og tetter hevert, tappestenger osv.