Wirlpool teori

En metode for å samle trubben i midten er «Wirlpool» eller virvelstrøm.

Hvorfor Whirlpool fungere slik den gjør? Vil ikke sentrifugalkraften bevege trub til utsiden og ikke til midten av kjelen?
wirlpool teori

På grunn av rotasjonen av vørteren, blir vørteren tvinges utover mot veggen av kjelen. Dette resulterer i en trykkforskjell, der trykket er lavest i midten og høyest i nærheten av veggene. På grunn av friksjonen mellom bunnen av kjelen og den roterende vørter, vil vørteren nærmere bunnen ikke rotere så hurtig som vørteren videre opp, og trykkforskjellen vil være mindre. Resultatet er en virvling av vørteren i nærheten av bunnen, som  «suges» inn i midten av kjelen og blir så tvunget opp og utover igjen.
Friksjon på veggen og bunnen av kjelen gjør at rotasjonen avtar. Dermed får  innoverstrømen langs bunnen mot midten redusert hastighet i tillegg. Strømmen er snart bare kraftig nok til å bevege trub inn mot midten, ikke løfte den opp– og dermed får trubben den  karakteristiske kjegle former.
Hviletid etterpå fanger opp mer av utfallet etter coldcrash. Så det er en fordel å vente en god stund.

Test med sand

 

Hvordan få fart på vørteren?
En stor meskespade, sleiv eller noe annet å røre med.
På det store anlegget mitt har jeg ei chugger pumpe. Kunne gjerne vært litt krafigere. Motstand i motstrømskjøleren, vinkler og ventiler struper ned littegran. Men vørteren sirkulerer.
Utløpet fra motstrømskjøleren i tanken er et rør som går langs siden for å skape virvel.

20150509_123923739_iOS

Kokekjele forklaring
Varmekolba står 15 cm over bunnen og skaper turbulens. Dette reduserer effekt av wirlpool, men jeg får rimelig god utfelling til tross for dette.

20151114_125754000_iOS